The Phenomenon of Man Te1-2014Author: Teilhard de Chardin, Pierre